Archive for April 11th, 2018

Teddy Takes a Tumble

Teddy Takes a Tumble

Today we read a story called Teddy Takes a Tumble by Neil Griffiths. We acted out the story using the Teddy Takes a Tumble Storysack. We love Storysacks in the Junior Room! We always wear our seatbelt when we are in the car. It is very important everyo…

Focal an Lae 11.04.2018

Focal an Lae 11.04.2018

Dúghorm- dubh agus gorm  

F.A.I. Visit

The FAI has recently begun to provide soccer coaching to the visually impaired. A coach from the FAI visited Ovens N.S. recently and showed Ms. Hennessy’s class what was involved and what it is like to play sports when you are visually impaired. …

Droichead 2018

Droichead – Márta 2017 Príomhphointí eolais Na Príomhathruithe Sa pholasaí athbhreithnithe léirítear go soiléir a bhfuil i gceist le Droichead mar phróiseas ionduchtúcháin ghairmiúil nach ndéantar meastóireacht air. Ciallaíonn sé seo nach mbeidh baint ag príomhoidí, comhghleacaithe scoile ná comhghleacaithe lasmuigh den scoil leis an meastóireacht a dhéantar ar MNCanna chun críche clárúcháin. Ag deireadh… Read more: Droichead 2018

Ag Tógáil!

Ag Tógáil!

Is breá linn a bheith ag tógáil le lego mobilo technico bricí adhmaid rothaí   Tá cúigear (5) fear ag tógáil tí, ag tógáil tí, ag tógáil tí. Tá cúigear fear ag tógáil tí. Luí fear síos is lig sé scíth. ~ Tá ceathrar (4) fear ag tógáil tí… ~ Tá triúir (3) fear ag… Read more: Ag Tógáil!


Copyright © 2019 Seas Suas. Icons by Wefunction. Designed by Woo Themes