Tag Archives: gaeilge

Séideán Sí – Cluichí Naíonán

Cluichí áille buíochas le Séideán Sí.ie
Cluichí le himirt sa bhaile!

Véarsa Ríme 04.02.2019

Is Róbáit Sinn go Léir le Dominic  Ó Braonáin   Curfá; Is róbait sinn go léir,is linne gach rud faoin spéir. Siúlfaimid oraibh go léir, ní bheidh éinne saor. Róbat ag ól, x2 róbat ag ithe, x2 róbat ag gol, x2 r4óbat ag gáire, x2. Curfá Róbat ag troid,x2 Róbat ag canadh,x2 róbat ag goid,x2 […]

Leabhair phictiúr – Gaelscoil Chill Dara – Seachtain na Gaeilge 2019

1 Oisín Tadhg Mac Dhonnagáin 2 Cití Cearc Patritia Ford 3 Cé a ghoid mo chuid bia? Gearóid Moncomble 4 Meig agus an cóilín Frieda van Raevels 5 Beag bídeach Sadhbh Devlin 6 Bí ag spraoi liom Sadhbh Devlin 7 Percy Péacóg Gemma breathnach 8 An Coileach codlatach Donough omalley 9 Mo theachín gan chuma […]

Siopadóreacht – Téama na Míosa – Mí Eanáir/ Feabhra

Thit mé. Ghortaigh mé mo ghlúin/ mo cheann/ mo lámh/ mo mhéar. Thit Seán agus tá a bhríste/ a gheansaí/ a chóta sractha/stróicthe/stracaithe. Thit Máire agus tá a bríste/ a geansaí/ a cóta sractha/ stróicthe/ stracaithe. Tá an ….. seo rómhór/ róbheag/ díreach oiriúnach dom.     Rann Bríste Stracaithe   Thit mé ar scoil, […]

Bia – agus Aois – Téama na Míosa Naíonain Mhóra

Cén aois thú? Buíochas le Cogg! Póstaer   1 2 3‑6 7‑10 aon bhliain amháin dhá bhliain trí bliana seacht mbliana ceithre bliana ocht mbliana cúig bliana naoi mbliana sé bliana deich mbliana 11 –  aon bhliain déag 12 – dhá bhliain déag 13 – 16 – trí bliana déag 17 – 19 – seacht mbliana […]

Sásta 21.01 – 01.02.2019 Seachtain an Chairdis 2019

Sásta An bhfuil sé aisteach céard t’ám le rá, Tá an ghrian anseo, tóg sos bréa, Balún te ar mo bhealach suas go spás, Leis an aer, is cuma liom, seo h’é mo lá.   Tá mé sásta Bualadh bos má tá tú cosúil le seomra gan aon díon Tá mé sásta Bualadh bos má […]

Cluichí Clóis 21.01.2019 – 1.03.2019

21.01 – 1.02.2019 Cleacht an rann – Isteach is amach trí na cloigíní gorma Isteach is amach trí na cloigíní gorma Isteach is amach trí na cloigíní gorma Isteach is amach trí na cloigíní gorma, Maidin gheal an lae. (lá t.g.)   Tap, arap, arapa ar a ghuallí (buachaillí móide séimhiú) ar a guaillí (cailíní […]

Gearaí Gabhar 16.01.2019

Geimhreadh Géar   gearaí gabhar – gúna, garda, gairdín, gruaig, gual, garáiste, gluaisteán glasraí, gadaí, gealach, grian, grianmhar, geata, gáire Gearaí Gabhar Gearaí Gabhar, Gearaí Gabhar gránna, Gearaí Gabhar, Is é a bhuailfeadh thú. Thug sé poc do na garsúin, Is poc do na girseacha. Éist le glór na gcrúb, Guh, guh, guh, guh!

Téama na Míosa Eanáir – Bia

Bia – Scoilnet
Bia – Bia Linn Cúla4
Bia – Cluiche

Oscar Ochtapas 18.01.2019

Oscar Ochtapas,
Ag bun an aigéin.
Bailíonn sé stór
A thaitníonn leis féin.
Ola, is oinniúin,
Is oráiste mór.
Ofráileann sé iad,
Dá ghrá geal, a stór!
ospidéal, ordóg, oráiste, ola, othar, otharcharr, oscail, ollmhargadh, obair
Focail a…

Copyright © 2019 Seas Suas. Icons by Wefunction. Designed by Woo Themes