Tag Archives: gaeilge

100 Lá ar scoil!

Buíochas le Múinteoir Deirdre táimid ag ceiliúradh “100 Lá ar scoil” ar an gCeadaion 7ú Feabhra 2018. Seo roinnt de na smaointe iontach a bhí aici: cent, centimeadar, centipede, centigrade, century, centiliotar, centigram srl. An bhfuil 100 focal Gaeilge ar eolas agat? ( Naíonán) Comhair i 2, 5,10 suas go dtí 100. Seasamh ar chos […]

Oscar Ochtapas – Naíonáin Bheaga 5.02.2018

Oscar Ochtapas,
Ag bun an aigéin.
Bailíonn sé stór
A thaitníonn leis féin.
Ola, is oinniúin,
Is oráiste mór.
Ofráileann sé iad,
Dá ghrá geal, a stór!
ospidéal, ordóg, oráiste, ola, othar, otharcharr, oscail, ollmhargadh, obair
Focail a…

An Teilifís le Gabriel Rosenstock – Is aoibhinn liom an dán seo

TEILIFÍS LE GABRIEL ROSENSTOCK Ar a cúig a chlog ar maidin Theastaigh an teilifís uaithi. An féidir argóint le beainín Dhá bhliain go leith? Síos linn le chéile, Níos bhacas fiú le gléasadh Is bhí an seomra préachta Gan solas fós sa spéir. Stánamar le hiontas ar scáileán bán. Anois! Sásta? Ach chonaic sise sneachta Is […]

Naomh Bríd Tráth na gCeist 2018

Cé mhéad atá ar eolas agat faoi Naomh Bríd??   1 – Cén bhliain ar rugadh ar Naomh Bríd? 2 – Cén bliain a fuair sí bás? 3 – Cad a thug sí don fhear bhocht?   4 – Cén contae in a rugadh Naomh Bríd?   5 – Cad as a dhéantar cros Bhríde? […]

Seachtain 29.01.2018

Naíonáin Bheaga I agus Cruthanna Iggí Ispín Iggí Iggí Ispín, ith, ith, ith, Bíonn sé blasta am ar bith. Istigh sa fhriochtán a bhíonn sé, Is léimeann sé amach in am don tae! idir imir inis ineall iris isteach imeacht imigh imirt iníon inné inniu is Caitlín ciorcal Daithí dronnuilleog Caoimhín Cearnóg Teidí Triantán Lá Fhéile Bríde 1.2.2018 Beidh aifreann scoile […]

Cé mhéad duine ar fad?

Cé mhéad duine ar fad? Cé mhéad buachaill? Cé mhéad cailín? duine buachaill cailín 1 Duine Aon bhuachaill amháin Aon chailín amháin 2 3 4 5 6 Beirt Triúr Ceathrar Cúigear seisear +h beirt bhuachaillí Triúr buachaillí Ceathrar buachaillí Cúígear buachaillí Seisear buachaillí +h Beirt chailíní Triúr cailíní Ceathrar cailíní Cúigear cailíní Seisear cailíní 7 […]

Daoine – Ag Comhaireamh

Cé mhéad duine ar fad? Cé mhéad buachaill? Cé mhéad cailín?   1. Aon duine amháin Aon pháiste amháin 2. beirt Beirt pháistí 3. triúr Triúr páistí 4. ceathrar Ceathrar páistí 5. cúigear Cúigear páistí 6. seisear Seisear páistí 7. seachtar Seachtar páistí 8. ochtar Ochtar páistí 9. naonúr Naonúr páistí 10. deichniúr Deichniúr páistí […]

10 @ 10 – Bí aclaí linn!

10@10 Beidh laithreoirí Gráinne Bleasda le & Micheál Ó Ciaraidh ag déanamh cleasa lúth 10 nóiméad, ag a trí a chlog gach lá go ceann trí seachtaine. Ag tosnú ar an 22 Eanair idir a bheith ag damhsa agus ag dul timpeall an domhain, beidh cor de gach sórt á bhaint as an gcolainn acu gach […]

Rang na Naíonán – E

Eithne Eilifint
eitilt, eitleán, eitleog, eilifint, eile Emma, Evan

Video: Senior Room Play – An Saol in Agrabah

Video: Senior Room Play – An Saol in Agrabah

This is a story trí Ghaeilge of life in Agrabah, a land ruled by a feared Sultan, anxious to have his daughter Jasmine married. His chief advisor Jafar is tasked with finding a suitable prince. Scene 1 features local stall traders, princess Jasmine, Aladdin, who is wanted for stealing, and the palace guards. Scene 2 […]

(Visited 25 times, 7 visits today)

Copyright © 2018 Seas Suas. Icons by Wefunction. Designed by Woo Themes