Tag Archives: gaeilge

Sadhbh Devlin i nGaelscoil Chill Dara Mí na Samhna, Mí na Léitheoireachta

Sadhbh Devlin i nGaelscoil Chill Dara Mí na Samhna, Mí na Léitheoireachta

Buíóchas ó chroí le Sadhbh Devlin a tháinig ar cuairt chugainn inniu i nGaelscoil Chill Dara. Léigh Sadhbh a leabhar álainn, Bí ag spraoi liom! agus labhair sí agus rinne sí ealaín leis na páistí i ranganna na naíonán agus ranganna a haon agus bhí an-spraoi againn ar fad! Tá pacáiste níomhaíochtaí ar fáil anseo! Agus […]

Ortagrafaíocht na Gaeilge/ Litriú

Eolas th – Cathaoir – leath- maith – h bh mh ch – ch – k chas v loch – mo chíste – oíche – ith dh – dhán – dhíth bh-bhí – sibh ng – rang – tarraing mh – an-mhór – ramhar Clár fónaice – Go garbh tá thart ar 40 fuaim le déanamh ag braith ar […]

Naíonáin Bheaga Mo Theach – Mo thigh

Naíonáin Bheaga Mo Theach – Mo thigh

Féach ar mo theach,
nach deas é!
Féach ar an díon,
is ar an simléir.
Tá na fallaí bán.
Tá an doras buí.
Cé mhéad fuinneog ann?
A haon, a dó, a trí!

U – Ultan ulchabhán Naíonáin Mhóra 20.11.2017

Uladh urlár ubh ulchabhán Ultan Ubhchruth Ubh Chásca uncail   Ultan  Ulchabhán Uh, uh, uh, uh Ultan Ulchabhán, Uh, uh, uh, uh itheanna sé go mbíonmn sé lán. Uh, uh, uh, tá a chreach le feicieáil, Uh, uh, uh, uh ní tapa ná bí mall.

N – Nóra Néal-Naíonáin Bheaga 20.11

Póstaer buíochas le CCEA náid naipcín naoi naprún nathair nimhe nead neantóg nóinín Nollaig nóta nuachtán ní* nimhneach* nua* Nóra Néal Nóra Néal, Nóra Néal, Cad ‘tá i do bhrionglóidí, Is tú ‘do chodladh go sámh? An bhfuil tú leis na nathracha, nó san fharraige ag snámh, Nó an bhfuil tú amuigh sa nadúr I […]

Cúigear Fear ag Tógáil Tí Naíonáin Bheaga 13.11.2017

Cúigear fear ag tógáil tí. Cúigear fear ag tógáíl tí, ag tógáil tí, ag togáil tí, Cúigear fear ag tógáil tí, shuí fear síos is lig sé scith, Ceathrar fear ag tógáíl tí, ag tógáil tí, ag togáil tí, Ceathrar fear ag tógáil tí, shuí fear síos is lig sé scith, Triúr fear ag tógáíl […]

Cluichí don ríómhaire

Cluichí den scoth anseo le imirt ar an ríomhaire! Cluichí!

Mí na Samhna, Mí na Léitheoireachta Scéalta ar líne

Ar mhaith leat scéal a léamh gan do bhéal a oscailt?
Dréimire

Ríomh leabhair
Séideán Sí

Naíonáin Bheaga M 13-17.11.2017

M – Margadh mór, Máire Milseán
An Margadh Mór
Mála, mamaí, mámó, múinteoir, méar, mata, mapa, mór, madra, mac tíre, muc,
mac tíre
madadh
maighdean
mhara
maighnéad
mála
Mamaí
Mamó
marla
maróg
masc
matamaitic
meacan dearg
méar
mi…

Copyright © 2017 Seas Suas. Icons by Wefunction. Designed by Woo Themes