Tag Archives: Mata

100 Lá ar scoil!

Buíochas le Múinteoir Deirdre táimid ag ceiliúradh “100 Lá ar scoil” ar an gCeadaion 7ú Feabhra 2018. Seo roinnt de na smaointe iontach a bhí aici: cent, centimeadar, centipede, centigrade, century, centiliotar, centigram srl. An bhfuil 100 focal Gaeilge ar eolas agat? ( Naíonán) Comhair i 2, 5,10 suas go dtí 100. Seasamh ar chos […]

Cé mhéad duine ar fad?

Cé mhéad duine ar fad? Cé mhéad buachaill? Cé mhéad cailín? duine buachaill cailín 1 Duine Aon bhuachaill amháin Aon chailín amháin 2 3 4 5 6 Beirt Triúr Ceathrar Cúigear seisear +h beirt bhuachaillí Triúr buachaillí Ceathrar buachaillí Cúígear buachaillí Seisear buachaillí +h Beirt chailíní Triúr cailíní Ceathrar cailíní Cúigear cailíní Seisear cailíní 7 […]

Daoine – Ag Comhaireamh

Cé mhéad duine ar fad? Cé mhéad buachaill? Cé mhéad cailín?   1. Aon duine amháin Aon pháiste amháin 2. beirt Beirt pháistí 3. triúr Triúr páistí 4. ceathrar Ceathrar páistí 5. cúigear Cúigear páistí 6. seisear Seisear páistí 7. seachtar Seachtar páistí 8. ochtar Ochtar páistí 9. naonúr Naonúr páistí 10. deichniúr Deichniúr páistí […]

Cén t-am é?

https://forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2017/06/an_tam-aghaidh-agus-c%C3%BAl.pdf

Gluaiseanna don Mhata

Ríomhfhoclóir Matamaitice
file:///C:/Users/Student/Downloads/47-357-Gluais-t%C3%A9arma%C3%AD-matamaitice.pdf

Na Naíonáin Bheaga Cruthanna 08.01.2018

Stór Focal Cruthanna 2t: Ciorcal, cearnóg, dronuilleog, triantán, taobh/ slios – taobhanna/ sleasa, cúinne níos mó, níós lú, cé mhéad, chomh mór le, chomh beag le, mór, beag, comhair Cruthanna 3 t: rollfaidh sé, ní rollfaidh sé, meaitseáil, cruth céanna, cruth difriúil, an chuma céanna orthu, éadan/aghaidh, faobhar, Spás, suíomh agus treo: faoin gcathaoir. in aice le, […]

Na Naíonáin Bheaga – Cruthanna 08.01.2018

Athbhliain faoi mhaise agus fáilte ar ais ar scoil! Tá na naíonáin bheaga ag obair le cruthanna faoi láthair. Lámhleabhar do Chruth agus Spás – PDST Leabhar Oibre ón Áisaonad Cártaí Oibre ón bPDST Stór Focal a bhaineann le cruthanna: Cruthanna 2t: Ciorcal, cearnóg, dronuilleog, triantán, taobh/ slios – taobhanna/ sleasa, cúinne Spás, suíomh agus treo: faoin gcathaoir. in […]

Seachtain na Mata 2017 – Gníomhaíochtaí a thitníonn linn!

Seachtain na Mata – Fadhbanna i bhfoirm Focal -Tomhas an Lae

thaitin na clár targaide go mór linne i gcónaí
Tomhas an Lae 15.10.2015

Tomhas an Lae 13.10.2015

Tomhas an Lae 12.10.2015

Mata – Cluiche iontach don Mhata!

Cluiche iontach don Mhata
Úsáideach ó R2 ar aghaidh i mbeirteanna – Mata agus cluiche x agus o

Copyright © 2018 Seas Suas. Icons by Wefunction. Designed by Woo Themes