Tag Archives: Mata

Seachtain na Mata 2017 – Gníomhaíochtaí a thitníonn linn!

Seachtain na Mata – Fadhbanna i bhfoirm Focal -Tomhas an Lae

thaitin na clár targaide go mór linne i gcónaí
Tomhas an Lae 15.10.2015

Tomhas an Lae 13.10.2015

Tomhas an Lae 12.10.2015

Mata – Cluiche iontach don Mhata!

Cluiche iontach don Mhata
Úsáideach ó R2 ar aghaidh i mbeirteanna – Mata agus cluiche x agus o

cluichí mata

http://www.mathplayground.com/pop_penguin_and_the_place_value_race/game.html

Rang a sé – Mata 15.05-19.05.2017 Céatadán – Codáin – Deachúlacha

TAF = Táimid ag Foghlaim faoi : Céatadán, codáin agus deachúlacha. CAT + Cad atá ag teastáil? Go mbeimid in ann iad a shuimiú iad a dhealú iad a roinnt iad a mhéadú iad a chur in ord ag tosú leis an gceann is lú/mó iad a athrú ó fhoirm amháin go foirm eile focal […]

Rang a Sé Mata 2-5.5.2017

Toilleadh Is ag comeádán amháin a bhíónn toilleadh. Is éard atá i gceist le toilleadh ná an méid is féidir le coimeádán a choinneáil. msh Is é fiche lítear toilleadh buicéid, mar sin de, glacann sé toirt fiche lítear uisce chun é a líonadh. FxLxA = cm3   Teanga toilleadh, leacht, coimeádáin, meas, tomhais, lítear […]

Mata Rang a 5 2-5.5.2017 Cruthanna 3T

Leabhrán iontach buíóchas leis an PDST
http://pdst.ie/sites/default/files/S%26S%20manual_22.11.13%20Leagan%20Gaeilge.pdf
agus buíóchas le Discovery Science
anseo!

Meáchan agus Toilleadh

Meáchan 1g 250g = 1/4kg 500g = 1/2kg 1,000g = 1kg 1,000kg = 1 tonna Eilifint – 2.5 – 7 tonna! = 2,500kg – 7,000kg Is éard atá i gceist le toileladh nó comh trom is atá rud éigean!   Teanga meáigh nómeacháin i, meáchan, tomhais, déan meastachán, scálaí, meá, gram gr, cileagram kg, lítear, oideas, […]

Mata R5 27.03-31.03 An Ciorcal

Ciorcal, lár, imlíne, ga, gathanna, trastomhas, teascóg, ceathrúna ciorcail, cónasctha, compás, níós giorra, rialóir, meastachán, achar,  níos mó, níos lú

Brabús agus Caillteanas

Stór focal
Brabús – Sona sásta
Caillteanas – brónach
Bunphraghas – praghas a d’íoc an siopadóir
Praghas díola – praghas a d’íoc an  custaiméir sa siopa!
% caillteanas  = cailllteanas/bunphraghas!

Copyright © 2017 Seas Suas. Icons by Wefunction. Designed by Woo Themes