Tag Archives: Obair Bhaile

Obair Bhaile na Seachtaine

A thuismitheoirí, a chairde, YOur child has spellings to learn for this week plus a short novel to be completed by Friday. Both of these are in their pac léitheoireachta – Literacy pack. I would also like to recommend spending a little time playing some oral language games, please find a few ideas below. (Please […]

Obair Scoile agus Obair Bhaile 25.05.2016

NB Litir don Charnabhal agus cúnamh don rothaíocht gscdrangniamh@gmail.com Mata: Bileog oibre le déanamh i do chóipleabhar ar scoil inniu. Béarla: 3 Cloze procedures to be completed in your cloze procedure copy please. Novel to read. Cloze procedure assessment tomorrow. Bígí go maith! Má tá sibh thar barr ní ghá daoibh aon obair bhaile a […]

Obair Bhaile 24.05.2016

NB Litir do do thuistí faoin dturas agus lá rothaíochta English: Cloze procedure page 30 two to do in your cloze procedure copy isle to victorious to be completed on spelling page English novel to read. Spelling assessment tomorrow morning. Mata: Fad lth 4 & 5 le críóchnú agus toilleadh lth 36 le déanamh.

Obair Bhaile 12.05.2016

Mata: SnadTlth 39 Luain agus Máirt MM Triail 99 agus 100 – úsáid leathanach don obair. Khanacademy  – Tá cuntas ag gach páiste. Breithlá faoi mhaise a Chloé.  

Obair Bhaile 26.04.2016

Níl aon obair bhaile anocht ach molaim daoibh 30 nóim a chaitheamh ar acadamh khan!

Obair Bhaile 18.04.2016

Comhghairdeachas le Réalt Rúnda an Lae …….. a bhí iontach agus sona inniu agus gach lá! Oíche gan obair bhaile duit anocht! Gaeilge: léigh lth 4-8 Mary Celeste, labhair faoin litir agus cleachtadh na paidreacha don Chóineartú Béarla: Complete novel, 100wc Week 14 …..I put my hand in the box and felt….. Mata: SnadT lth 31 […]

Obair Bhaile 11.4.2016

Comhghairdeachas le Liam a bhuaigh Réalta Rúnda an Lae, d’oibrigh tú go dian dícheallach inniu agus tá mé an-bhrodúil asat!Oíche gan obair bhaile scríofa duit anocht! Mata: snadt lth 30 dé luain, MM triail 78, acadamh khan Gaeilge: Foghlaim Dom, duit srl, Bileog oibre le déanamh i do chóip glas – measúnú litriú amárach Béarla: […]

Obairbhaile

Comhghairdeachas le Michael Kody a bhuaigh Dalta Rúnda an lae inniu, bhí sé díograiseach lena chuid oibre agus a chuid Ghaeilge agus an-chabhrach agus cineálta. Maith thú! English: EiP Day 55+56 W@H.p57A p 58 A p76 A+B Novel to finish-Spellings Mata:__ Gaeilge: Foghlaim 1+2 Na Paidreacha. Foghlaim Litriú + Dia ar Lámh liom. Measúnú Amárach […]

Obair Bhaile 6.4.2016

Comhghairdeachas le Éadaoin a bhuaigh réalt rúnda an lae! Bhí sí díograiseach, cabhrach agus an-chineálta, maith thú! Gaeilge: curfá le foghlaim-Dia ar lámh liom, litriú don Aoine, foghlaim ar srl. Déan lth 17 C&D i do chóipleabhar glas. Béarla: Spellings EiP 53+54 (peileadóir 54) Novel for 14.4.2016 Mata: Achar-fad+Leithead 5,6+7 ar an lth Ealaín amárach […]

Obair Bhaile 5.4.2016

Obair Bhaile 5.4.2016

Comhghairdeachas le Maccon Harry a bhuaigh Dalta Rúnda an Lae! Dea-bhéasach, díograiseach, páirteach, cabhrach, cineálta agus ceannaire den scoth! Maith thú a Mhaccon Harry! An mbeidh an bua agatsa amárach? Oíche gan Obair Bhaile! Gaeilge: Litriú le foghlaim don Aoine. Foghlaim Curfá Dia ar Lámh liom Déan 1 & 2 Na réamhfhocail ar i do […]

Copyright © 2019 Seas Suas. Icons by Wefunction. Designed by Woo Themes